Font size
Print
• Cung cấp & lắp đặt các công trình thang máy, hệ thống điều hòa không khí, thiết bị điện, máy phát điện, trạm biến áp, thiết bị vệ sinh. 
• Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị ngành cơ điện lạnh;
• Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió, hệ thống thang máy, thiết bị  điện, máy phát điện, trạm biến áp
• Tư vấn thiết kế hệ thống điều hòa không khí và thông gió trong công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình dân dụng và công nghiệp;
• Thực hiện các ngành nghề kinh doanh khác theo qui định của pháp luật;

Ngày đăng: 17/06/2016
Lượt xem:1355