KIỂM ĐỊNH THANG MÁY, QUY ĐÌNH KIỂM ĐỊNH THANG MÁY

Kiểm định thang máy

Kiểm định thang máy là quá trình kiểm tra và đánh giá tình trạng kỹ thuật các thiết bị của thang máy dựa trên các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành nhằm đảm bảo thang hoạt động trơn chu và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Quy trình kiểm định thang máy

Kiểm tra hồ sơ kỹ thuật

  • Kiểm tra hồ sơ chế tạo, lý lịch thang máy cùng với các bản vẽ cấu tạo và bản vẽ nguyên lý hoạt động của thang.
  • Hồ sơ lắp đặt, hoàn công và các hồ sơ về thay thế và sửa chữa. Nhật ký vận hành thang và bảo trì thang máy.
  • Hướng dẫn vận hành và xử lý sự cố thang máy.
  • Đối với các thang đã kiểm định thì cần biên bản và phiếu kết quả kiểm định lần trước.

Kiểm tra kỹ thuật

  • Kiểm tra các thiết bị và các bộ phận của thang như cabin, giếng thang, hố thang, cửa thang, cáp, đối trọng,..
  • Kiểm tra tính đầy đủ và đồng bộ của các chi tiết, bộ phận với hồ sơ chế tạo.
  • Đo điện trở nối đất
  • Đối với thang thủy lực cần kiểm tra hệ thống thủy lực.

Thử nghiệm

Quá trình thử nghiệm thang diễn ra khi các bước kiểm tra đều đạt yêu cầu. Thử nghiệm không tải và thử nghiệm thang với các tải trọng khác nhau theo thứ tự 100% tải định mức và 125% tải trọng định mức. Sau đó đánh giá tình trạng hoạt động của thang máy, cơ cấu an toàn, bảo hiểm của thang sau thử nghiệm.

Xử lý kết quả kiểm định

Sau khi kiểm định hoàn tất, đối với những thang máy đạt tiêu chuẩn thì lập biên bản kiểm định thang máy theo mẫu quy định. Đối với những thang chưa đạt tiêu chuẩn cần lập biên bản kiến nghị, khắc phục lỗi.

Dán tem kiểm định, thông qua biên bản kiểm tra và ban hành kết quả kiểm định nếu quá trình kiểm định đạt yêu cầu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *